אופטימיזציה מנטאלית

אופטימיזציה מנטאלית – אייל דודזון

 אם אשאל אותך איך ניתן להגדיל את רווחיות החברה או למה תהליכי העבודה שלך אינם אפקטיביים, תשובתך תהיה קרוב לוודאי כי העובד מתקשה לשתף פעולה עם חבריו לצוות, או שהוא מתקשה לנהל שיח שירותי עם לקוחות החברה ואולי כי התחלופה של העובדים גבוהה מידי, יקרה מידי והידע הולך לאיבוד…
הפתרונות הניתנים בשנים האחרונות בדמות סדנאות ניהול זמן, פיתוח צוות, ניהול דור הY, או פיתוח מנהיגות מביאים פעמים רבות לשינוי, אך נראה כי הוא לא אופטימלי..
הסיבה לכך טמונה בעובדה שבשנים האחרונות מתפשטת, בין העובדים והארגונים, מגיפה בעלת השפעה כלל מערכתית- השחיקה !
במהלך ההרצאה נבין את החשיבות שבהתאמת הגישה הארגונית לסביבת העבודה וכיצד יכול כל אחד מאתנו להתחסן.

שחיקה היא תופעה מוכרת, כולנו חווים אותה- כל אחד ברמה אחרת ובצורה שונה. לעיתים ע”י תחושת עייפות פיזית או נפשית ולעיתים ע”י איבוד ההתלהבות שבעבודה או העניין בה. התוצאות הארגוניות המושפעות מאותה חוויה של שחיקה קשורות לאיכות עבודתו ותפוקתו של העובד ואף לתחלופה גבוהה (ויקרה) של ההון האנושי- רבים מהעובדים פשוט עוזבים את מקום העבודה.
בבואנו לבדוק את הגורמים לשחיקה נוכל למצוא מספר סיבות הנובעות מההקשר התעסוקתי- עבודה פיזית מאומצת, עבודה דינמית בעלת מאפיינים מנטאליים קשים כמו למשל עבודה בחדר מיון או צוותי חירום למיניהם וכן בכל עבודה שתכולתה שונה דרמטית מהציפייה של העובד טרם התחיל אותה. אך החלק המעניין (בעיקר אותנו) עוסק בכל אותם עובדים שלמדו והכשירו את עצמם לעבודה בה בחרו לעבוד ומרגישים לאורך הזמן ש”זה לא זה”, הם שואלים את עצמם מה קרה? ומחפשים פתרונות.
הפתרונות הם פעמים רבות פתרונות נקודתיים- סדנה כזו או אחרת, חופשה, או פשוט ויתור- ויתור על הסיפוק, ויתור על התפקיד או ויתור על איכות החיים- מורידים את הראש עד יעבור זעם, או שתבוא הפנסיה.
ההרצאה תפרוס בקצרה בפני המשתתפים את הגורמים לשחיקה המנטאלית ותעסוק בעיקר בפתרונות שנמצאים בתחום שליטתו של כל אחד על מנת להתמודד עם התופעה ולהשיג איכות חיים גבוהה יותר ותוצאות ארגוניות אופטימליות.
לאחר הצגת הבעיה, המחירים האישיים והארגוניים שלה, אציע פתרונות להתמודדות בשני צירי זמן: האחד אחורה- כיצד להוריד את רמתה הקיימת של השחיקה. ציר הזמן השני הוא קדימה- כאן אציג דרכים להתנהלות מונעת שישמרו על “מדד השחיקה” נמוך.
במקביל לדרכי התמודדות אישיות אלו, אציג גם מספר כלים לשינוי הגישה הארגונית וכיצד מנהלים יכולים לסייע לעובדים שלהם לחיות ברווחה בסביבה הארגונית. הכלים מתייחסים הן לגישת הניהול והן להבנייה של התהליכים הארגוניים.

Comments

comments

Our sponsors

Community leaders


Community partners